RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Produkty - Analýza mořské vody
CS TEST Organics
[TEST] CS LAB SET Testing
[TEST] CS TEST Organics
[TEST] CS LAB SET Consumables
[TEST] CS REEF Lab I
Mastné kyseliny
Aminokyseliny
Návod (EN-DE-CZ)

Test je určen pro stanovení koncentrace rozpuštěné organické hmoty (DOM) v mořské i sladké vodě

Version 2014-VIII

CS TEST Organics

ORG

Test je určen pro stanovení koncentrace rozpuštěné organické hmoty (DOM) v mořské i sladké vodě.

Je založen na reakci vzorku se silným oxidačním činidlem, které reaguje nejenom s rozpuštěnou organickou hmotou (DOM), ale v malé míře i s částicovou organickou hmotou (POM) a s některými ionty stopových prvků. Formálně se tedy jedná o test na stanovení celkové koncentrace redukujících látek ve vodných roztocích. Výsledky jsou udávány jako spotřeba oxidačního činidla v milimolech na 1 litr testované vody.

Jelikož test je určen pro širokou akvaristickou veřejnost, bylo nezbytné vyhnout se použití koncertovaných kyselin a agresivních katalyzátorů v jednotlivých reagenciích testu a dále nutnosti zahřívání analyzovaného vzorku před vlastní titrací. Protože oxidace vysokomolekulárních organických látek je relativně pomalý proces, bylo u testu CS TEST Organics jedinou možností prodloužení reakční doby oxidačního činidla se vzorkem bez přístupu vzduchu – v tomto případě na 24 hodin v uzavřené titrační baňce resp. titračním kontejneru.

Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial
3x - 1x - - 1x 4x 3x 2x

Obsah balení:

 • 1x ORG1 - pufr – 50 ml
 • 1x ORG2 - titrant – 50 ml
 • 1x ORG3 - indikátor – 10 ml s kapátkem
 • 1x ORG4 - zpětný titrant – 50 ml
 • 4x Stříkačka 1 ml
 • 3x Špička pipetovací
 • 1x Titrační kontejner
 • 2x Latexové rukavice
 • 1x Návod
ORG

Důležitá upozornění

 1. Nikdy nepoužívejte tento test ihned po předchozí aplikaci jakýchkoliv aditiv, odstraňovačů nečistot nebo krmiv! Jakékoli zásahy do složení vody v akváriu provádějte až po provedení testu!
 2. Prostudujte si bezpečnostní informace a postupujte přesně podle instrukcí v návodu, přiloženého v každém balení testu
 3. 24hodinovou reakční dobu činidla se vzorkem dodržujte s přesností +/- 60 minut.
 

Oblast použití testu

1 – V rámci běžné údržby nádrže

Nadlimitní výsledek testu = příliš vysoká koncentrace především organických živin. Indikuje riziko nebo prokazuje důvod růstu nežádoucích řas a sinic v nádrži. Pravidelné testování vody na DOM umožňuje včas provést nezbytná opatření, zamezující dalšímu nárůstu koncentrace DOM a tím v důsledku snížit tvorbu dusičnanů a fosforečnanů a dalších nežádoucích látek:

 • Snížení dávkování krmiv
 • Snížení dávkování aditiv obsahujících rozpuštěnou organickou hmotu (DOM)

Je li výsledek testu v normě, ale v nádrži se přesto rozšiřují nežádoucí řasy a sinice, je třeba problém hledat ve zvýšené koncentraci anorganických živin, např. stopových prvků.

2 – Použití aktivního uhlí

Zjištění kvality aktivního uhlí nebo kontrola jeho správné aplikace (množství, čas), případně porovnání účinnosti různých značek. První test začněte provádět těsně před aplikací a kontrolní test cca 4 hodiny po aplikaci aktivního uhlí. Předpokladem ovšem je, že již před aplikací aktivního uhlí byla DOM v nádrži přítomná v měřitelné koncentraci.

3 – Odpěňování

S určitým omezením je CS TEST Organics použitelný i pro kontrolu účinnosti a nastavení odpěňovačů. Ty ale kromě DOM odstraňují z nádrže i POM (částicová organická hmota), kterou však CS TEST Organics postihne pouze v omezené míře. Nicméně výsledky testu, chápané jako orientační, jsou velmi dobře prakticky využitelné.

První test začněte provádět těsně před změnou nastavení nebo výměnou odpěňovače a kontrolní test přibližně o 15 – 20 hodin později. Předpokladem opět je, že již před zahájením prvního testu byla DOM v nádrži přítomná v měřitelné koncentraci.

Specifikace

Počet testů
50
ORG1ORG2
Rozsah
0 - 4 mmol / l
Přesnost
+/- 0,04 mmol
 

TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
CS NitraClean
Platinum Reef Additives
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
Channel One Dosing
Novinky
Nejnavštěvovanější