RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Produkty - Analýza mořské vody
CS TEST Organics
[TEST] CS LAB SET Testing
[TEST] CS TEST Organics
[TEST] CS LAB SET Consumables
[TEST] CS REEF Lab I
Mastné kyseliny
Aminokyseliny
Návod (EN-DE-CZ)

Test je určen pro stanovení koncentrace rozpuštěné organické hmoty (DOM) v mořské i sladké vodě

Version 2014-VIII

CS TEST Organics

ORG

Test je určen pro stanovení koncentrace rozpuštěné organické hmoty (DOM) v mořské i sladké vodě.

Je založen na reakci vzorku se silným oxidačním činidlem, které reaguje nejenom s rozpuštěnou organickou hmotou (DOM), ale v malé míře i s částicovou organickou hmotou (POM) a s některými ionty stopových prvků. Formálně se tedy jedná o test na stanovení celkové koncentrace redukujících látek ve vodných roztocích. Výsledky jsou udávány jako spotřeba oxidačního činidla v milimolech na 1 litr testované vody.

Jelikož test je určen pro širokou akvaristickou veřejnost, bylo nezbytné vyhnout se použití koncertovaných kyselin a agresivních katalyzátorů v jednotlivých reagenciích testu a dále nutnosti zahřívání analyzovaného vzorku před vlastní titrací. Protože oxidace vysokomolekulárních organických látek je relativně pomalý proces, bylo u testu CS TEST Organics jedinou možností prodloužení reakční doby oxidačního činidla se vzorkem bez přístupu vzduchu – v tomto případě na 24 hodin v uzavřené titrační baňce resp. titračním kontejneru.

Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial
3x - 1x - - 1x 4x 3x 2x

Obsah balení:

 • 1x ORG1 - pufr – 50 ml
 • 1x ORG2 - titrant – 50 ml
 • 1x ORG3 - indikátor – 10 ml s kapátkem
 • 1x ORG4 - zpětný titrant – 50 ml
 • 4x Stříkačka 1 ml
 • 3x Špička pipetovací
 • 1x Titrační kontejner
 • 2x Latexové rukavice
 • 1x Návod
ORG

Důležitá upozornění

 1. Nikdy nepoužívejte tento test ihned po předchozí aplikaci jakýchkoliv aditiv, odstraňovačů nečistot nebo krmiv! Jakékoli zásahy do složení vody v akváriu provádějte až po provedení testu!
 2. Prostudujte si bezpečnostní informace a postupujte přesně podle instrukcí v návodu, přiloženého v každém balení testu
 3. 24hodinovou reakční dobu činidla se vzorkem dodržujte s přesností +/- 60 minut.
 

Oblast použití testu

1 – V rámci běžné údržby nádrže

Nadlimitní výsledek testu = příliš vysoká koncentrace především organických živin. Indikuje riziko nebo prokazuje důvod růstu nežádoucích řas a sinic v nádrži. Pravidelné testování vody na DOM umožňuje včas provést nezbytná opatření, zamezující dalšímu nárůstu koncentrace DOM a tím v důsledku snížit tvorbu dusičnanů a fosforečnanů a dalších nežádoucích látek:

 • Snížení dávkování krmiv
 • Snížení dávkování aditiv obsahujících rozpuštěnou organickou hmotu (DOM)

Je li výsledek testu v normě, ale v nádrži se přesto rozšiřují nežádoucí řasy a sinice, je třeba problém hledat ve zvýšené koncentraci anorganických živin, např. stopových prvků.

2 – Použití aktivního uhlí

Zjištění kvality aktivního uhlí nebo kontrola jeho správné aplikace (množství, čas), případně porovnání účinnosti různých značek. První test začněte provádět těsně před aplikací a kontrolní test cca 4 hodiny po aplikaci aktivního uhlí. Předpokladem ovšem je, že již před aplikací aktivního uhlí byla DOM v nádrži přítomná v měřitelné koncentraci.

3 – Odpěňování

S určitým omezením je CS TEST Organics použitelný i pro kontrolu účinnosti a nastavení odpěňovačů. Ty ale kromě DOM odstraňují z nádrže i POM (částicová organická hmota), kterou však CS TEST Organics postihne pouze v omezené míře. Nicméně výsledky testu, chápané jako orientační, jsou velmi dobře prakticky využitelné.

První test začněte provádět těsně před změnou nastavení nebo výměnou odpěňovače a kontrolní test přibližně o 15 – 20 hodin později. Předpokladem opět je, že již před zahájením prvního testu byla DOM v nádrži přítomná v měřitelné koncentraci.

Specifikace

Počet testů
50
ORG1ORG2
Rozsah
0 - 4 mmol / l
Přesnost
+/- 0,04 mmol
 

TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
Platinum Reef Additives
CS NitraClean
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
UM Removal Set
Channel One Dosing
Novinky
Nejnavštěvovanější