RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Témata
Přírodní mořská voda
Informace o chemizmu mořské vody
Co je to vlastně mořská voda?
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 35538 Komentářů: 0 Vloženo: 15.07.2009  

Úvodem tohoto článku jedna obligátní otázka: Co je to mořská voda? Pomineme li v ní obsažené pevné látky, plyny a koloidní látky a zaměříme se pouze na rozpuštěnou anorganickou a organickou hmotu, výsledek (v hmotnostním vyjádření) bude pro někoho možná překvapivý:

celý příspěvek...
Pufrace, alkalinita, pH, elektroneutralita atd.
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 26982 Komentářů: 0 Vloženo: 16.11.2009  

Mírně zmatený název tohoto článku pravděpodobně dobře odpovídá zmatení akvaristické praxe v oblasti pufrační schopnosti mořské vody.

celý příspěvek...
Chlorinita, salinita a hustota přírodní mořské vody
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 27666 Komentářů: 0 Vloženo: 20.04.2010  

Mezi základní fyzikálně-chemické vlastnosti mořské vody patří chlorinita, salinita a hustota, které závisí v první řadě na koncentraci nejvýznamnějších konstituentů mořské vody:

celý příspěvek...
Bór - (Borum) - B
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9323 Komentářů: 0 Vloženo: 20.02.2008  

Bór se na Zemi vyskytuje pouze ve sloučeninách. Podle své průměrné molární koncentrace 4,16.10-4 mol/l je jód desátým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření je jeho průměrná koncentrace 4,5.10-3 g/l (4,5 mg/l).

celý příspěvek...
Jód - (Iodum) - I
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9402 Komentářů: 0 Vloženo: 12.12.2008  

Jód se na Zemi vyskytuje pouze ve sloučeninách, ve většině rozpuštěných v mořské a sladké vodě. Podle své průměrné molární koncentrace 4.10-7 mol/l je jód osmnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření se jeho koncentrace pohybuje od 2,5.10-5 do 6,4.10-5 g/l (0,025 - 0,064 mg/l).

celý příspěvek...
Draslík - (Kalium ) - K
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9589 Komentářů: 0 Vloženo: 17.01.2008  

Draslík se na Zemi vyskytuje ve velkém množství pouze ve sloučeninách v zemské kůře, mořské vodě a v živých organizmech. Podle své průměrné molární koncentrace 1,02.10-2 mol/l (v hmotnostním vyjádření 399 mg/l) je draslík osmým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě.

celý příspěvek...
Dusík - (Nitrogenium) - N
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 16020 Komentářů: 0 Vloženo: 01.04.2012  

Dusík se na Zemi vyskytuje především jako molekulární dusík v atmosféře. Podle své průměrné molární koncentrace 2,25.10-5 mol/l je patnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření se jeho koncentrace pohybuje od 0 do 45.10-6 g/l (0 - 45 μg/l).

celý příspěvek...
Fosfor - (Phosphorum) - P
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 15410 Komentářů: 0 Vloženo: 18.09.2009  

Fosfor se díky své reaktivitě vyskytuje na zemi pouze ve sloučeninách, v naprosté většině v horninách zemské kůry. Podle své průměrné molární koncentrace 1,6.10-6 mol/l je fosfor šestnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření je jeho průměrná koncentrace 4,96.10-5 g/l (50 μg/l).

celý příspěvek...
Aminokyseliny
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9109 Komentářů: 0 Vloženo: 27.02.2009  

Obecně jsou aminokyseliny (AK) definovány jako organické látky, obsahující karboxylovou (-C00H) a aminovou (-NH2) skupinu. Z nepřeberného množství aminokyselin je z hlediska přírodních věd nejdůležitějších 20 L-alfa-aminokyselin - základních stavebních jednotek proteinů.

celý příspěvek...
Mastné kyseliny
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 8570 Komentářů: 0 Vloženo: 12.08.2008  

Mastné kyseliny (MK) jsou organické monokarboxylové kyseliny. Jejich molekula vždy začíná methylovou skupinou (-CH3) a končí karboxylovou skupinu (-C00H), uvnitř molekuly se pak nachází minimálně 6 methylenových skupin (-CH2-) a mohou také obsahovat jednu nebo více dvojných vazeb (-CH=CH-). Karboxylové kyseliny s menším počtem atomů uhlíku než 8 nejsou považovány za MK.

celý příspěvek...
TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
CS NitraClean
Platinum Reef Additives
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
UM Removal Set
Channel One Dosing
Novinky
Nejnavštěvovanější