RSS 2.0
Simulace přírodní mořské vody
Přihlášení
Nepřihlášený uživatel
Reference
Facebook
Alternative Picture
Témata
Přírodní mořská voda
Informace o chemizmu mořské vody
Co je to vlastně mořská voda?
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 36054 Komentářů: 0 Vloženo: 15.07.2009  

Úvodem tohoto článku jedna obligátní otázka: Co je to mořská voda? Pomineme li v ní obsažené pevné látky, plyny a koloidní látky a zaměříme se pouze na rozpuštěnou anorganickou a organickou hmotu, výsledek (v hmotnostním vyjádření) bude pro někoho možná překvapivý:

celý příspěvek...
Pufrace, alkalinita, pH, elektroneutralita atd.
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 27644 Komentářů: 0 Vloženo: 16.11.2009  

Mírně zmatený název tohoto článku pravděpodobně dobře odpovídá zmatení akvaristické praxe v oblasti pufrační schopnosti mořské vody.

celý příspěvek...
Chlorinita, salinita a hustota přírodní mořské vody
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 28280 Komentářů: 0 Vloženo: 20.04.2010  

Mezi základní fyzikálně-chemické vlastnosti mořské vody patří chlorinita, salinita a hustota, které závisí v první řadě na koncentraci nejvýznamnějších konstituentů mořské vody:

celý příspěvek...
Bór - (Borum) - B
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9631 Komentářů: 0 Vloženo: 20.02.2008  

Bór se na Zemi vyskytuje pouze ve sloučeninách. Podle své průměrné molární koncentrace 4,16.10-4 mol/l je jód desátým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření je jeho průměrná koncentrace 4,5.10-3 g/l (4,5 mg/l).

celý příspěvek...
Jód - (Iodum) - I
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9701 Komentářů: 0 Vloženo: 12.12.2008  

Jód se na Zemi vyskytuje pouze ve sloučeninách, ve většině rozpuštěných v mořské a sladké vodě. Podle své průměrné molární koncentrace 4.10-7 mol/l je jód osmnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření se jeho koncentrace pohybuje od 2,5.10-5 do 6,4.10-5 g/l (0,025 - 0,064 mg/l).

celý příspěvek...
Draslík - (Kalium ) - K
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9929 Komentářů: 0 Vloženo: 17.01.2008  

Draslík se na Zemi vyskytuje ve velkém množství pouze ve sloučeninách v zemské kůře, mořské vodě a v živých organizmech. Podle své průměrné molární koncentrace 1,02.10-2 mol/l (v hmotnostním vyjádření 399 mg/l) je draslík osmým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě.

celý příspěvek...
Dusík - (Nitrogenium) - N
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 16449 Komentářů: 0 Vloženo: 01.04.2012  

Dusík se na Zemi vyskytuje především jako molekulární dusík v atmosféře. Podle své průměrné molární koncentrace 2,25.10-5 mol/l je patnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření se jeho koncentrace pohybuje od 0 do 45.10-6 g/l (0 - 45 μg/l).

celý příspěvek...
Fosfor - (Phosphorum) - P
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 15960 Komentářů: 0 Vloženo: 18.09.2009  

Fosfor se díky své reaktivitě vyskytuje na zemi pouze ve sloučeninách, v naprosté většině v horninách zemské kůry. Podle své průměrné molární koncentrace 1,6.10-6 mol/l je fosfor šestnáctým nejvíce zastoupeným prvkem v mořské vodě. V hmotnostním vyjádření je jeho průměrná koncentrace 4,96.10-5 g/l (50 μg/l).

celý příspěvek...
Aminokyseliny
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 9428 Komentářů: 0 Vloženo: 27.02.2009  

Obecně jsou aminokyseliny (AK) definovány jako organické látky, obsahující karboxylovou (-C00H) a aminovou (-NH2) skupinu. Z nepřeberného množství aminokyselin je z hlediska přírodních věd nejdůležitějších 20 L-alfa-aminokyselin - základních stavebních jednotek proteinů.

celý příspěvek...
Mastné kyseliny
Hodnocení: +++++ Návštěvnost: 8829 Komentářů: 0 Vloženo: 12.08.2008  

Mastné kyseliny (MK) jsou organické monokarboxylové kyseliny. Jejich molekula vždy začíná methylovou skupinou (-CH3) a končí karboxylovou skupinu (-C00H), uvnitř molekuly se pak nachází minimálně 6 methylenových skupin (-CH2-) a mohou také obsahovat jednu nebo více dvojných vazeb (-CH=CH-). Karboxylové kyseliny s menším počtem atomů uhlíku než 8 nejsou považovány za MK.

celý příspěvek...
TOPlist
Hledání
Napište nám
Produktové informace
coral-shop
Nejprodávanější produkty
Profi Plus Additives
Marine Line Additives
CS DispoPhos
Platinum Reef Additives
CS NitraClean
Test Kits
Animal Care Products
CS DeChlorAmm
UM Removal Set
Novinky
Nejnavštěvovanější